Xin chờ trong giây lát...

广平省新发现5个原始洞穴

30/03/2023 14:59
在对广平省宣化县林化乡石灰岩地区进行勘察时,英国洞穴研究协会(BCRA)探险团意外发现未开发的5个原始洞穴。
|< < 1 2 3 4 > >|